Komitémøter 21.–25. november

Deltar på opprettelse av Samisk barneforum

Sametingspresident Silje Karine Muotka og sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen deltar på opprettelsen av det første samiske barneforum i Tromsø, 3. november 2022 kl. 09.00-15.00.

Dato
3. november 2022
Tid
9:00 - 15:00
Sted
Clarion Hotel the Edge - Romsa/Tromsø

Samisk barneforum skal sikre samiske barns- og unges elevmedvirkning til et godt og trygt skolemiljø. Det skal være en arena der samiske barn og unge skal bidra med sine innspill til politikere med bakgrunn av sine erfaringer, og kan spille en viktig rolle i det politiske arbeidet.

Program - Samisk barneforum (PDF, 136 kB)