Komitémøter 21.–25. november

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 21.– 25. november 2022, og Sametingets plenumsmøte 5.– 9. desember 2022. Komitémøtene starter tirsdag 22. november 2022 kl. 09.00 og avsluttes fredag 25. november 2022 innen kl. 15.00. Mandag 21. november 2022 er satt av til gruppemøter.

Tidspunkt
Mandag 21.11.2022 09.00 - fredag 25.11.2022 15.00
Sted
Sámediggi - Sametinget

Følgende komiteer skal fremme innstilling i følgende saker:

Plan- og finanskomiteen

Sak 47/22 Sametingets uttalelse om endret bruk av utmark etter Finnmarksloven § 10 for 420 kV kraftlinje Skáidi – Hammerfest
Saksordfører: Per Johnny Sara, NSR
Skyggesaksordfører: Ronny Wilhelmsen, Ap

Sak 49/22 Sametingets budsjett 2023
Saksordfører: Beaska Niillas, NSR
Skyggesaksordfører: Elisabeth Erke, Sp

Sak 52/22 NOU 2022: 8 Ny minerallov - uttalelse
Saksordfører: Ann Karin Kvernmo, NSR
Skyggesaksordfører: Lisa Marit
Pentha-Stavsøien, NSR

Sak 56/22 Sametingsvalget- styrking av valgarbeidet
Saksordfører: Kristin Sara, NSR
Skyggesaksordfører: Ulf Tore Johansen, NKF

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen 

Sak 50/22 Kunstneravtalen 2023
Saksordfører: Kirsten Inger Anti, Sp
Skyggesaksordfører: Maren Benedicte Nystad Storslett, NSR

Sak 53/22 Idrettsavtale mellom Sámi Valáštallan Lihttu (SVL) og Sametinget
Saksordfører: Tom Sottinen, Ap
Skyggesaksordfører: May Kristin Knutsen, NKF

Sak 55/22 Handlingsplan for læremiddelutvikling 2020-2024 - revidering
Saksordfører: Kjetil Romsdal, NKF
Skyggesaksordfører: Mathias Eilert Olsen, NSR

Nærings- og kulturkomiteen 

Sak 48/22 Orientering om Reindriftslovutvalgets forslag til endret reindriftslov og prosessen videre
Saksordfører: Sandra Márjá West, NSR
Skyggesaksordfører: Øystein Fossmo, Sp

Sak 51/22 Sametingets årlige fiskerisak 2022
Saksordfører: Arthur Tørfoss, Frp
Skyggesaksordfører: Ingvild Maria Leifsdatter Halvorsen, NKF

Sak 54/22 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2023
Saksordfører: Gry Hege Johansen Warth, NKF
Skyggesaksordfører: Berit Marie P.E. Eira, JSL

Sak 57/22 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2023/2024
Saksordfører: Mathis N. Eira, NSR
Skyggesaksordfører: John Kappfjell, Ap 

Sakspapirer til plenumsmøte

Program Sametingets komitémøter 21.–25. november 2022

Mandag 21. november

09.00 – Gruppemøter
12.00 – 13.30 Lunsj
13.00 – Plenumsleder Tom Sottinen inviterer komiteenes ledere og nestledere til møte om gjennomgang av rutiner for komitéarbeidet, møterom Stádda
15.00 – 16.30 Seminar om mineralloven

Tirsdag 22. november

09.00 – 12.00 Komitémøter
10.00 – 10.30 Kaffepause
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
13.00 President Silje Karine Muotka inviterer gruppelederne til møte, møterom Stáddá
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Onsdag 23. november

09.00 – 10.00 Komitémøter (Plan- og finanskomiteen og Nærings- og kulturkomiteen)
09.00 – 10.00 Seminar om læremidler (Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen)
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Torsdag 24. november

09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Fredag 25. november

09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 15.00 Komitémøter