Kalender

Politisk halvårlig møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Sametingspresident Aili Keskitalo møter distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland til politisk halvårlig møte 24. september kl. 09.15-11.15. Møtet er digitalt.

 

Dato
24. september 2020
Tid
9:15 - 11:15
Sted
Digitála/Digitalt

Saksliste:

 1. Orienteringssaker
  1. Gjensidig orientering om relevante prosesser
  2. Informasjon og eksempler fra konsultasjoner 
  3. Prinsipper for Sametingets museumspolitikk (plenumssak), inkl.
   1. Bååstede II
   2. Styreoppnevninger i regi av Kulturdepartementet (KUD)
  4. Samisk statistikk (bla. NIMs rapport)
  5. Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av samiske elevers rett til opplæring i og på samisk
  6. Ruoktu váimmus – Sametingets nordområdepolitikk (plenumssak)
  7. Byggesaker, orientering om prosess (Beaivváš og SJS)
 2. Språksaker
  1. Hjertespråket - Sametinget ønsker en helhetlig tilnærming
  2. Gjensidig orientering vedrørende språkuka
 3. Konsultasjonsloven - gjensidig orientering
 4. Neste stortingsmelding - tema
 5. Eventuelt