Åpner ny utstilling på Saemien Sijte

Reindriftskonferansen 2022

Sametingspresident Silje Karine Muotka, sametingsråd Hans Ole Eira og politisk rådgiver John Mathis Utsi deltar på fagkonferansen om hvordan reindriftens tradisjonelle kunnskap har verdi fra et forskningsperspektiv. Konferansen holdes på Diehtosiida i Guovdageaidnu.

Tidspunkt
Onsdag 30.11.2022 09.00 - torsdag 01.12.2022 15.00
Sted
Diehtosiida, Guovdageaidnu/Kautokeino

Her er programmet: https://samas.no/se/a/dutkan/fagalas-lagideamit/boazodoallokonferansa-2022/programma