Høring i Stortinget ang. Statsbudsjettet 2023

Arctic Frontiers 2023

Sametingspresident Silje Karine Muotka deltar på Arctic Frontiers 2023 Moving North, som arrangeres på hotellet The Edge i Tromsø. Hun er blant annet paneldeltaker under åpningen den 31. januar.

1. februar holder sametingspresidenten innlegg på sidearrangementet om regional verdiskapning og det grønne skiftet i regi av Nordisk ministerråd, Pro Tromsø og Islands ambassade.

Sametingspresidenten har i tillegg noen møter i Tromsø.

Tidspunkt
Tirsdag 31.01.2023 14.00 - onsdag 01.02.2023 22.00
Sted
Romsa -Tromsø

Program

31. januar

Kl. 13.30-15.15 Panelist. Big Picture: North on the Move

Kl. 16.00-16.45 Sametingspresidenten og fylkesrådslederne har møte med utenriksminister Anniken Huitfeldt. Det er en uformell samtale om nordområdepolitikken og den internasjonale utviklingen i nord.

Kl. 17.00-17.30 Møte med Ms. Johanna Sumuvuori, State Secretary to the Minister of Foreign Affairs of Finland

Kl. 19.30 Møte med Irlands ambassadør til Norge, Ambassador Keith McBean

1. februar

Kl. 09.00-10.30 Creating Regional Value. Nordic solutions in the green energy transition. Nordisk ministerråd og Pro Tromsø. Innlegg på sidearrangement.

Kl. 10.30-11.30 Møte med Special Envoy for Arctic Affairs, Sam Tan, Singapore

Kl. 12.30-13.30 Lunsjmøte med Canadas ambassadør til Norge, Ambassador Deirdre Kent

Kl. 13.30-15.00 Big Picture: Food on the move

Kl. 14.30-15.20 Hvordan møte den demografiske utviklingen i Nord-Norge, og da spesielt i Øst-Finnmark? Statsminister Jonas Gahr Støre

Les mer om Arctic Frontiers 2023