Rådsmøte

Sametingsrådet har rådsmøte i Sametinget i Karasjok 13.-14. juni 2023. Tema er oppfølging av plenumssaker.

Tidspunkt
Tirsdag 13.06.2023 09.00 - onsdag 14.06.2023 15.30
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok