Kalender

Sametingsrådet besøker Trollheimen landskapsvernområde

Sametingsrådet besøker Trollheimen landskapsvernområde 29.- 30. september.

Tidspunkt
Tirsdag 29.09.2020 08.15 - onsdag 30.09.2020 12.00
Sted
Trollheimen landskapsverneområde

Sametingsrådet fortsetter arbeidet med en redegjørelse om verneprinsipper i de tradisjonelle samiske områder. Sametingsrådet har allerede vært på besøk til Seiland nasjonalpark tidligere i høst og nå går turen til Trollheimen verneområde 29. - 30.september.

Sametingsrådet ønsker å bli bedre kjent med hvordan verneområdet i Trollheimen forvaltes og hvordan samiske interesser blir ivaretatt. Sametingsrådet skal på befaring i verneområdet sammen med verneområdeforvaltere og deler av verneområdestyret.

I Trollheimen drives det med konsesjonsbasert reindrift som baserer seg på et særlig rettslig grunnlag fra Høyesterett i 1981. I den sammenheng skal det arrangeres et seminar om Samerettsutvalgets utredning NOU 2007: 13 Den nye sameretten, også kjent som Samerettsutvalget 2 i Oppdal. Reindrift og kulturminner vil være tema under seminaret. Til seminaret kommer sameforeninger, reinbeitedistrikt og andre interesserte som kan bidra i diskusjonen med sine erfaringer.

Onsdag blir det egen befaring med Trollheimen sïjte der de får anledning til å fortelle om reindrifta i området og dele sine erfaringer direkte med sametingsrådet.