Rådsmøte

Sametingsrådet har rådsmøte i Sametinget i Karasjok 19.-20. oktober 2023. Tema er plenumssaker og oppfølging av plenumssaker.

Tidspunkt
Torsdag 19.10.2023 09.00 - fredag 20.10.2023 15.30
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok