Rådsmøte

Sametingsrådet har rådsmøte i Sametinget i Karasjok 12.-13. desember 2023. Tema er oppfølging av plenumssaker.

Tidspunkt
Tirsdag 12.12.2023 09.00 - onsdag 13.12.2023 15.30
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok