Seminar om læremidler

Signerer samarbeidsavtale med Tjeldsund kommune

Sametingspresident Silje Karine Muotka og ordfører i Tjeldsund kommune Helene Berg Nilsen skriver under samarbeidsavtale i Sametinget i Karasjok 29. november.

Dato
29. november 2022
Tid
14:15 - 15:00
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok