Møte om ny stortingsmelding om klimatilpasning

Seminar om mineralloven

Det blir fremleggelse av NOU 2022: 8 Ny minerallov på Sametingets auditorium 21. november 2022 kl. 15.00-16.30. Foredragsholder er Rune Fjellheim.

Dato
21. november 2022
Tid
15:00 - 16:30
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok