Møte med Landbruks- og matministeren

Seminar om læremidler

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen har seminar om læremiddelutvikling på Sametinget 23. november 2022 kl. 09.00-10.00 på komitemøterommet i Sametinget. Foredragsholder er sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Dato
23. november 2022
Tid
9:00 - 10:00
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok