Kalender

Kulturpolitisk toppmøte

Kulturrådet inviterer til et nordisk kulturpolitisk toppmøte der temaet er nordisk kultursamarbeid etter pandemien.

Sametingsråd Maja Kristine Jåma deltar

Dato
29. november 2022
Tid
12:30 - 16:30
Sted
Oslo

Kulturlivet i Norden mistet store deler av sitt inntekstgrunnlag under Covid-19, og nå begynner de mer langsiktige effektene å tegne seg. Toppmøtet løfter frem aktuelle nordiske rapporter, erfaringer og strategier.

Toppmøtet avholdes fysisk i form av en halvdags konferanse for om lag 120 inviterte deltakere. Møtet strømmes direkte på denne siden og på Kulturrådets facebook-side. Du trenger ikke melde deg på for å følge strømmingen. Møtet tas opp og gjøres tilgjengelig på Kulturrådets sider i etterkant.

Toppmøtet arrangeres på oppdrag av Kultur- og likestillingsdepartementet i forbindelse med Norges ordførerskap i Nordisk ministerråd i 2022.

https://bibliotekutvikling.no/arrangement/nordisk-kulturpolitisk-toppmote-nordisk-kultursamarbeid-etter-pandemien/