International Conference on Sámi Research Data Governance

SáMOS-konferanse “Unna olbmožiid dihtii”

Sametinget/SáMOS utviklingsprosjekt arrangerer konferanse i samarbeid med Sámi allaskuvla/Samisk høgskole for barnehageforskere, -pedagoger og andre fagpersoner. Konferansen arrangeres 21.-23. mars 2023 i Diehtosiida, Kautokeino. Tema for konferansen er samisk og urfolks pedagogikk og didaktikk. På konferansen legges resultater og erfaringer fra SáMOS-prosjektet frem. Forskere fra ulike urfolksområder i verden inviteres som forelesere. 

Tidspunkt
Tirsdag 21.03.2023 11.00 - torsdag 23.03.2023 12.00
Sted
Diehtosiida, Guovdageaidnu/Kautokeino