High North Dialogue 2023

Sametingsråd Maja Kristine Jåma deltar på High North Dialogue 2023 19. april 2023 i Bodø.

Dato
19. april 2023
Tid
8:00 - 17:00
Sted
Bådåddjo - Bodø

08.00 – 08.30
Radisson Blu hotell

Sametingsråd Maja Kristine Jåma har frokost møte med koordinator og urfolksrepresentant, Theresa Baikie, fra  Nunatsiavut regjering og ambassadør Deirdre Kent som er Kanadas ambassadør i Norge.

Tema: Kultur og forsoning

09.00 – 10.30: Energi i Nord – hva er våre prioriteringer? 
Stormen bibliotek

UiT Norges arktiske universitet og Nord universitet har i felleskap tatt ansvaret for dette arrangementet. Teamet er «Energi i Nord Norge – hva er prioriteringene?», og tar opp problemstillinger knyttet til hva er energibehovet i nord nå og i fremtiden, og hva vil være prioriteringene knyttet til energiproduksjon, distribusjon og bruk av energi i nord. Hvis det ikke er tilgang på nok energi ut fra etterspørselen hvem og hva er det da som bestemmer hvem som får og hvem som må vente?

Dette temaet er særdeles aktuelt for den videre utvikling i nordområdene, og rektorene Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet og Dag Rune Olsenved UiT Norges Arktiske universitet åpner arrangementet.

Moderatorer: Arne O. Holm, sjefsredaktør High North News og Kathrine Tveiterås, prorektor ved UiT Norges Arktiske universitet.
Panel:

 • Hilde Tonne, konsernsjef Statnett (tbc)
 • Liv Monica Stubholt, partner i Selmer, medlem av energikommisjonen
 • Kjell Giæver, direktør Arctic Energy Partners
 • Berit Kristoffersen, Arctic Centre for Sustainable Energy, UiT Norges Arktiske universitet
 • Linda Veerme, konsernsjef SKS
 • Erik Franzen, konsernsjef Nordkraft
 • Maja Kristine Jåma, sametingsråd
 • Guro Brandshaug, utviklingsdirektør Varanger kraft

Hovedprogram

11.00 – 11.15: Velkommen til High North Dialogue 2023

 • Rektor Hanne Solheim Hansen, Nord Universitet
 • Frode Mellemvik, direktør og professor på Handelshøgskole, Nord Universitet

11.15 – 13.00: Spaces of Opportunities in Politics (på engelsk)

The political conditions in the High North have changed. Security policy concerns are on the agenda and cooperation with Russia is not possible in a number of areas. At the same time, Nordic cooperation has wind in its sails. Finnish and Swedish NATO membership changes the security landscape in the Nordic region. Norway takes over the chairmanship of the Arctic Council in May, followed by Denmark in 2025.

 • What can the Arctic countries do to ensure that the goal of High North, low tension remains relevant?
 • How can Nordic cooperation provide some of the solutions to Arctic challenges in turbulent times?

Hovedtaler: Statsminister Jonas Gahr Støre,

Panel:

 • Gro Holm, NRKs korrespondent I Moskva  
 • Jari Vilén, diplomat og styreleder av  Barents Euro-Arctic Council, Utenriksdepartementet, Finland
 • Maja Kristine Jåma, Sametingsråd
 • Ida Pinnerød, ordfører i Bodø
 • Jackson Blackwell, administrerende direktør, Arctic Encounter
 • Finnur Ricart Andrason, Ungdom representant  fra Island som representerer  UN Youth Delegate on Climate Change og er styremedlem av Icelandic Young Environmentalist Association

Moderatorer:

 • Arne O Holm, redaktør i High North News
 • Andreas Østhagen, seniorforsker på Handelshøgskolen, Nord Universitet og  Fridtjof Nansens Institutt

Møte Nord universitet 14.45 – 15.15
Jåma har møte med rektor Hanne Solheim Hansen

Møte med Britisk ambassade 16.30 – 17.00
Chargé d’Affairs John Fox

Les hele programmet for High North Dialogue 2023 

Les mer om High North Dialogue 2023