Kalender

Møte med Tjeldsund kommune

Sametinget ved sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen har møte med Tjeldsund kommune i Tjeldsund. 

Dato
30. september 2020
Tid
9:00 - 10:30
Sted
Dielddanuorri - Tjeldsund

Saker:

- Dialog om tospråklighetstilskuddet
- Dialog om samarbeidsavtalen om bruk av tospråklighetstilskuddet
- Informasjon
- Annet