Møte med Den norske Forleggerforening

Deltar på toppmøtet Summit of Barents Euro-Arctic Indigenous Sámi People

Sametingspresident Silje Karine Muotka, plenumsleder Tom Sottinen og politisk rådgiver Eirik Larsen deltar på Summit of Barents Euro-Arctic Indigenous Sámi People, som arrangeres i EU-parlamentet i Brussel, Belgia, 22.-24. mars 2023. Der er Muotka en av hovedtalerne.

Tidspunkt
Onsdag 22.03.2023 17.00 - fredag 24.03.2023 13.00
Sted
EU-parlameanta/EU-parlamentet, Brussel, Belgia

Følgende temaer skal diskuteres på toppmøtet:

  • Klimaendringer
  • EUs arktiske og nordlige politikk og urfolk; rettigheter, privilegier og plikter i fellesskapet
  • Tradisjonell kunnskap og kulturarv i samiske samfunn

Formålet med toppmøtet er å bidra til en tettere dialog mellom det samiske samfunnet og EU, samt å utveksle kunnskap og erfaringer som kan føre til mer bærekraftig utvikling blant urfolk i den europeiske delen av Arktis. Toppmøtet har også som mål å øke bevisstheten blant EUs beslutningstakere om behovet for å inkludere det samiske folket i EUs politikkutforming.

Toppmøtet arrangeres av Sametinget i Finland, EU-parlamentet og det finske presidentskapet i Barents Euro-Arctic Council 2021-2023.

Program for Summit of Barents Euro-Arctic Indigenous Sámi People