Konferanse: Barns beste - forebygging av vold og overgrep mot barn unge

Sametinget, Statsforvalteren i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, RVTS-Midt og RVTS-Nord inviterer til digital konferanse 3. mai 2023.

Dato
3. mai 2023
Tid
12:30 - 15:30
Sted
Digitála/Digitalt

For fjerde år på rad arrangeres denne konferansen, som har hatt stor deltakelse fra våre tre nordligste fylker. Sentrale tema i år er samarbeid og samhandling for å forebygge vold og overgrep, og hvordan man følger opp utsatte i etterkant. Mangfoldsperspektiv blir en rød tråd i konferansen og en integrert del av innleggene.

Målgruppen for konferansen er alle som jobber med barn og unge. Konferansen blir ledet av representanter fra Ungdomsrådene i de tre fylkene.

Konferansen er digital og lenke sendes ut til påmeldte i forkant. De som er påmeldt får i tillegg tilgang til opptak og presentasjoner i etterkant.

Meld deg på konferansen Barns beste - forebygging av vold og overgrep mot barn unge

Påmeldingsfrist: 30. april

Program kommer.