Sannhets- og forsoningskommisjonens høringsmøte

Aarborten konferansen / Hattfjelldalkonferansen 2023

Sametingets politiske rådgiver Anne Toril Eriksen Balto deltar på Hattfjelldalkonferansen 2023 23. mars i Hattfjelldal.

Tidspunkt
Onsdag 22.03.2023 00.00 - torsdag 23.03.2023 00.00
Sted
Aarborten tjïelte/Hattfjelldal kommune