Seminar om hvordan implementere det forpliktede samiske innholdet i læreplanverket

Sametingets klagenemnd har møte

Sametingets klagenemnd for tilskuddssaker har digitalt møte 22.-23. mars 2023.

Tidspunkt
Onsdag 22.03.2023 09.00 - torsdag 23.03.2023 15.00
Sted
Digitála/Digitalt

Saksliste

001/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

002/23 Klage i sak 11676/22 Tundra Drone AS, Kautokeino kommune - Næringer 2022 - Internasjonalisering

003/23 Klage i sak 12132/22 Stall Eivik - Dyreferie Sujtto Andrine Øvervoll Eivik, Ulvsvåg kommune - Språkprosjekter 2022 - språkkurs

004/23 Klage i sak 12212/22 DSS Museaums- og historielag, Karasjok kommune -Kulturtiltak 2022 - matfestival

005/23 Klage i sak 12451 - Karlsøyfestivalen, Karlsøy kommune - Kulturtiltak 2022 - konsert

006/23 Klage i sak 12787/22 IDJA - Sámi Club Night, Oslo kommune - Kulturtiltak 2022 - Prosjekt

Les mer om Sametingets klagenemnd for tilskuddssaker