Deltar på den 22. sesjonen til FNs permanente forum for urfolkssaker

Sametingspresident Silje Karine Muotka, sametingsrådets politiske rådgiver Eirik Larsen og Sametingets direktør Inger Marit Eira-Åhrén deltar på den 22. sesjonen til FNs permanente forum for urfolkssaker i New York.

Tidspunkt
Mandag 17.04.2023 11.00 - torsdag 20.04.2023 18.00
Sted
United Nations Headquarters, New York