Kalender

Deltar på seminar om immateriell rett og beskyttelse av samisk tradisjonskunnskap

Sametingspresident Aili Keskitalo deltar digitalt på Nordisk Expertseminarie om immaterialrätt och skydd av samisk traditionell kunskap torsdag 22. oktober kl. 09.30.

Dato
22. oktober 2020
Tid
9:30 - 16:00
Sted
Digitála/Digitalt

Sametingspresidentene i Norge og Finland holder innlegg om arbeidet med samisk tradisjonskunnskap i Samisk Parlamentarisk Råd (SPR).

Seminaret arrangeres av Upphovsrättsföreningen i Finland, Sametinget i Finland, Museiverket og Undervisnings- och kulturministeriet i Finland.

For program: https://ssl.eventilla.com/kulturyttringar