Møte med justisministeren

Sametingspresident Silje Karine Muotka har møte med justisminister Emilie Enger Mehl i Oslo 1. juni kl. 09.00.

Dato
1. juni 2023
Tid
9:00 - 10:00
Sted
Oslo

Følgende  er  satt opp sakslisten:

  • Domstolsreform, inklusive vernetingsregler
  • Oppfølging av Samerettsutvalget 2
  • Sametingets partsevne i tvisteloven
  • Rettshjelpsloven
  • Oppnevning til styret i Domstolsadministrasjonen

Kontaktperson: Seksjonssjef rettigheter Carl Erik Moksenss, 78 48 42 76