Oppstartsamling Nasjonal komite Nasjonaljubileet 2030

Sametingspresident Silje Karine Muotka deltar. Barne- og familiedepartementet har etablert en nasjonal komité for Nasjonaljubileet 2030, Norge i tusen år, hvor sametingspresidenten er medlem. 

I 2030 er det tusen år siden slaget på Stiklestad, og Nasjonaljubileet Norge i 1000 år feirer at Norge har bestått som rike i 1000 år.

Tidspunkt
Søndag 25.06.2023 14.30 - mandag 26.06.2023 13.00
Sted
Harstad og Bjarkøy

Se også: Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år

Program: 

Søndag 25. juni

14:30 Festgudstjeneste i Bjarkøy kirke på samisk og norsk, og med nordnorsk preg. Biskop Herborg Finnset fra Nidaros har med avlegger av Olavsflammen fra Stiklestad og tenner alterlysene i Bjarkøy kirke med denne. Korene Vardobiegga og Grytøy mannskor deltar.
16:00 Måltid på Bjarkøy Brygge. 
17:15 Tore Hund – ressurser og rikdom
Det arkeologiske vikingtidsfunnet på Bjarkøy er et av de største som er gjort i Norge. Her ser vi spor etter et båtnaust som viser at Tore Hund har hatt skip like stort som Osebergskipet.
Bjørn Eirik Johannesen forteller om Tore Hunds Bjarmelandsferder og maktgrunnlag. Ungdommer fra Våler kommune i Solør, som gjennomførte Ungdommens hærpil i 2022,
overrekker hærpil til Harstad Ungdomsråd med beskjed om å løfte ungdommens stemme i jubileet.
18:00 Festkonsert i Tore Hunds rike
Stor utendørs festkonsert med Hærens musikkorps, nordnorske verdensartister og lokale aktører. Les mer om festkonserten

Mandag 26. juni

09:00 Oppstartsmøte Nasjonal komite Nasjonaljubileet 2030
Jubileumsplattform 2030 – grunnleggende betraktninger, historikk. Spørsmål og diskusjoner knyttet til dette.
Saker til behandling:
Forslag til mandat
Forslag til videre arbeid og arbeidsform
Møteplan 2023 og 2024