Kalender

Møte i Sametingets eldreråd

Sametingets eldreråd har digitalt møte 26. november 2020 kl. 09.00-12.00.   

 

Dato
26. november 2020
Tid
9:00 - 12:00
Sted
Digitála/Digitalt

Saker:

 1. Invitasjon til å gi innspill til programgruppen for samisk sykepleierutdanning
 2. Samisk representant i Råd for et aldersvennlig Norge
 3. Møte med Eldreombudet
 4. Samisk eldreombud
 5. Lokal mat på institusjoner
 6. Demensomsorg for samiske demente
 7. Møteplan for Sametingets eldreråd for 2021
 8. Tekst/ språk i brev fra helseforetakene
 9. Uttalelse til NRK Sápmi/
 10. Tolking nasjonalt/
 11. Meldingsarbeid i Sametinget
 12. Informasjon og orienteringer ved medlemmer og Sametingets administrasjon
 13. Referatsaker
 14. Eventuelt

Kontaktperson: Seniorrådgiver Inga Margrethe Eira Bjørn, 78 48 42 21