Åpner utstillingen Oainnát go MU?/Ser du MEG?

Komitémøter

Sametingets komitémøter er 21.- 25.02.2022. På grunn av Koronasituasjonen så gjennomføres komitémøtene digitalt. 

Mandag 21. februar er satt av til gruppemøter. Komitémøtene starter tirsdag 22. februar kl. 09.00 og avsluttes fredag 25. februar innen kl. 15.00.

Følg komitémøtene via Teams:

Plan- og finanskomiteen: Klikk her for å følge møtet
Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen: Klikk her for å følge møtet
Nærings- og kulturkomiteen: Klikk her for å følge møtet

Sametingets plenumsmøte blir avholdt 8.- 11.03.2022.

Tidspunkt
Mandag 21.02.2022 09.00 - fredag 25.02.2022 15.00
Sted
Digitála/Digitalt

Komiteene skal fremme innstilling i følgende saker:

Plan- og finanskomiteen

Sak 05/22 Sametingets årsmelding 2021
Saksordfører: Elisabeth Erke, Senterpartiet
Skyggesaksordfører: Vibeke Larsen, Nordkalottfolket

Sak 09/22 Oppfølging av Høyesteretts dom i Fosensaken
Saksordfører: Kristin Sara, NSR
Skyggesaksordfører: Arild P. Inga, Arbeiderpartiet

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen

Sak 07/22 Samiske spesialisthelsetjenester - Organisering av Sámi Klinihkka
Saksordfører: Helén Storelv-Rabone, NSR
Skyggesaksordfører: Tom Sottinen, Arbeiderpartiet

Sak 12/22 Kvalitet i fremtidens skole - samiske elevers faglige og sosiale birgejupmi/bierggim/bïerkenidh
Saksordfører: Sylvi Pedersen Vatne, Nordkalottfolket
Skyggesaksordfører: Mathias Eilert Olsen, NSR

Sak 13/22 Tilstedeværelse og synlighet av samiske stedsnavn
Saksordfører: Jovna Vars Smuk, NSR
Skyggesaksordfører: Aina Madelén Nordsletta Aslaksen, Nordkalottfolket

Nærings- og kulturkomiteen

Sak 06/22 Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2022
Saksordfører: Mathis Nilsen Eira, NSR
Skyggesaksordfører: Arthur Tørfoss, Fremskrittspartiet

Sak 10/22 Grensenedbygging i Sápmi
Saksordfører: Ole Henrik Bjørkmo Lifjell, NSR
Skyggesaksordfører: Gry Hege Warth, Nordkalottfolket

Sak 11/22 Møteplan for Sametingets komitè- og plenumsmøter 2023
Saksordfører: Jørn Are Gaski, partipolitisk uavhengig
Skyggesaksordfører: Øyvind Lindbäck, Nordkalottfolket

Saksfremlegg

Program 21.- 25.02.2022

Mandag 21. februar

09.00 - Gruppemøter

Tirsdag 22. februar

09.00 - 10.00 Komitémøter
10.00 - 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 - 12.00 Komitémøter
12.00 - 15.00 Lunsj og gruppemøter
13.00 - 14.00 President Silje Karine Muotka inviterer gruppelederne til møte på Teams
15.00 - 17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Onsdag 23. februar

09.00 - 12.00 Seminar med presentasjon av NIM rapporten Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder - og Fosen saken
12.00 - 15.00 Lunsj og gruppemøter
15.00 - 17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Torsdag 24. februar

09.00 - 10.00 Komitémøter
10.00 - 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 - 12.00 Komitémøter
12.00 - 15.00 Lunsj og gruppemøter
15.00 - 17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Fredag 25. februar

09.00 - 10.00 Komitémøter
10.00 - 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 - 12.00 Komitémøter
12.00 - 13.00 Lunsj og gruppemøter
13.00 - 15.00 Komitémøter