Lansering av Samiske tall forteller 14

Plenumsmøte

Sametingets plenumsmøte starter tirsdag 8. mars kl. 09.00 og avsluttes fredag 11. mars innen kl. 15.00. Mandag 7. mars er satt av til gruppemøter.

Plenumsmøtet sendes direkte på Sametingets nett-TV.

Komitémøtene 21.- 25.02.2022 ble gjennomført digitalt.

Tidspunkt
Tirsdag 08.03.2022 09.00 - fredag 11.03.2022 15.00
Sted
Sámediggi - Sametinget

I medhold av Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

001/22 Konstituering
002/22 Sametingsrådets beretning om virksomheten
003/22 Kunngjøring av nye saker
004/22 Spørsmål til Sametingsrådet
005/22 Sametingets årsmelding 2021
006/22 Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2022
007/22 Samiske spesialisthelsetjenester - Organisering av Sámi Klinihkka
008/22 Sametingsrådets redegjørelse om tiltakene i regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner (PDF, 270 kB)
            Vedlegg til sak 008/22: Frihet fra vold. Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2021–2024 (PDF, 4 MB)
009/22 Oppfølging av Høyesteretts dom i Fosensaken
010/22 Grensenedbygging i Sápmi
011/22 Møteplan for Sametingets komitè- og plenumsmøter 2023
012/22 Kvalitet i fremtidens skole - samiske elevers faglige og sosiale birgejupmi/bierggim/bïerkenidh
013/22 Tilstedeværelse og synlighet av samiske stedsnavn
014/22 Uttalelse om Ukraina

Saksfremlegg

Program 7.- 11.03.2022

Mandag 7. mars

09.00 -
Gruppemøter

Tirsdag 8. mars

før lunsj 09.00 - 12.00
saker:
Sak 01/22 Konstituering av plenumsmøtet
Sak 14/22 Uttalelse om Ukraina
Sak 02/22 Sametingsrådets beretning om virksomheten
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 - 10.30
12.00 - 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 03/22 Kunngjøring av nye saker
Sak 04/22 Spørsmål til Sametingsrådet
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 16.30 - 17.00

Onsdag 9. mars

før lunsj 09.00 - 12.10
saker:
Sak 05/22 Sametingets årsmelding 2021
Sak 06/22 Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2022
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 - 10.30
12.10 - 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
15.00 - 16.30 Seminar om saksbehandling for stedsnavn
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 16.30 - 17.00
saker:
Sak 07/22 Samiske spesialisthelsetjenester - Organisering av Sámi Klinihkka
20.00 Felles middag Scandic hotell

Torsdag 10. mars

før lunsj 09.00 - 12.25
saker:
Sak 08/22 Sametingsrådets redegjørelse om tiltakene i regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner (PDF, 270 kB)
Sak 09/22 Oppfølging av Høyesteretts dom i Fosensaken
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.30 - 11.00
Lunsj kl. 12.25 - 15.00
12.25 - 15.00 Lunsj og gruppemøter

etter lunsj 15.00 -
saker:
Sak 10/22 Grensenedbygging i Sápmi
Sak 11/22 Møteplan for Sametingets komitè- og plenumsmøter 2023
pauser:
Kaffepause og gruppemøte kl. 16.30 - 17.00

Fredag 11. mars

før lunsj 09.00 - 12.00
saker: 
Sak 12/22 Kvalitet i fremtidens skole - samiske elevers faglige og sosiale birgejupmi/bierggim/bïerkenidh
Sak 13/22 Tilstedeværelse og synlighet av samiske stedsnavn
Kaffepause og gruppemøte kl. 10.00 - 10.30