Rådsmøte

Komitémøter 31. mai - 3. juni

Komitémøtene starter tirsdag 31. mai kl. 09.00 og avsluttes fredag 3. juni innen kl. 15.00. Mandag 30. mai er satt av til gruppemøter.

Sametingets plenumsmøte blir avholdt 14. - 17. juni 2022.

Tidspunkt
Mandag 30.05.2022 09.00 - fredag 03.06.2022 15.00
Sted
Sámediggi - Sametinget

Komiteene skal fremme innstilling i følgende saker:

Plan- og finanskomiteen

Sak 19/22 Norges institusjon for menneskerettigheter - årsmelding 2021
Saksordfører: Ulf Tore Johansen, Nordkalottfolket
Skyggesaksordfører: Tor Gunnar Nystad, NSR

Sak 28/22 Sametingets reviderte budsjett 2022
Saksordfører: Per Johnny Sara, NSR
Skyggesaksordfører: Beaska Niillas, NSR

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen 

Sak 20/22 Sametingets handlingsplan mot samehets
Saksordfører: Ann-Elise Finbog, Samefolkets parti
Skyggesaksordfører: Maren Benedicte Nystad Storslett, NSR

Sak 26/22 Sametingsmelding om høyere utdanning og forskning - revisjon 2022
Saksordfører: Kirsten Inger Anti, Senterpartiet
Skyggesaksordfører:  Kjetil Romsdal, Nordkalottfolket

Nærings- og kulturkomiteen 

Sak 21/22 Konseptvalg for SVD og samisk kunstmuseum i Karasjok
Saksordfører: Vidar Andersen, NSR
Skyggesaksordfører: John Kappfjell, Arbeiderpartiet

Sak 24/22 Prinsipiell holdning til utbygging av 420 kV kraftlinjer i samiske områder
Saksordfører: Øyvind Lindback, Nordkalottfolket
Skyggesaksordfører: Henrik Olsen, NSR

Sak 25/22 Sametingets uttalelse om endret bruk av utmark etter Finnmarksloven § 10 for 420 kV kraftlinje Skáidi - Lebesby
Saksordfører: Sara Katrine Aleksandersen, NSR
Skyggesaksordfører: Svein Oddvar Leiros, Senterpartiet

Saksfremlegg

Program

Mandag 30. mai

09.00 - Gruppemøter
12.00 – 13.30 Lunsj

Tirsdag 31. mai

09.00 – 11.00 Komitemøter
09:00 – 10:00 Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen: Seminar: SáMOS
10.00 – 10.30 Kaffepause
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
13.00 President Silje Karine Muotka inviterer gruppelederne til møte, møterom Stáddá
15.00 – 17.00 Komitémøter
15.00 – 17.00 Plan- og finanskomiteen: Dialogmøter med organisasjoner og institusjoner som mottar direktetilskudd over Sametingets budsjett
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Onsdag 1. juni

09:00 – 10:00 Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen: Seminar: Sterke språkmodeller
09.00 – 10.00 Komitémøter
09.00 – 12.00 Plan- og finanskomiteen: Dialogmøter med organisasjoner og institusjoner som mottar direktetilskudd over Sametingets budsjett
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 12.00 Komitémøter
12.00 – 15.00 Lunsj og gruppemøter
15.00 – 17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Torsdag 2. juni

09.00 – 15.00 Seminar om FEFO
15.00 – 17.00 Komitémøter

Fredag 3. juni

09.00 – 10.00 Komitémøter
10.00 – 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 – 15.00 Komitémøter