Ovttasbargošiehtadusa vuolláičállin Innlandet fylkkagielddain

Dievasčoahkkin juovlamánu 6. - 9. b.

Ovdal mearriduvvon čoahkkinplána olis doallá Sámediggi lávdegoddečoahkkimiid skábmamánu 21.– 25. beivviid 2022, ja Sámedikki dievasčoahkkima juovlamánu 5.–9. beivviid 2022. Vuossárga juovlamánu 5. beaivi 2022 lea várrejuvvon joavkočoahkkimiidda. Dievasčoahkkin álgá maŋŋebárgga juovlamánu 6. beaivvi 2022 dii. 09.00 ja loahpahuvvo bearjadaga juovlamánu 9. beaivvi 2022.

Dievasčoahkkin sáddejuvvo njuolga Sámedikki neahtta-TV:s.

Áigemuddu
Vuossárga 05.12.2022 09.00 - bearjadat 09.12.2022 15.00
Báiki
Sámediggi - Sametinget

Sámedikki čoahkkinortnega § 9 olis ovddida dievasčoahkkinjođihangoddi čuovvovaš áššelista:

043/22 Vuođđudeapmi
044/22 Sámediggeráđi doaibmadieđáhus
045/22 Ođđa áššiid dieđiheapmi
046/22 Gažaldagat Sámediggeráđđái
047/22 Sámedikki cealkámuš meahccegeavaheami rievdama birra Finnmárkkulága § 10 vuođul 420 kV fápmolinjái Skáidi - Hámmerfeasta
048/22 Diehtojuohkin boazodoallolágalávdegotti evttohusa birra boazodoallolága rievdadit ja proseassa viidáset
049/22 Sámedikki 2023 bušeahtta
050/22 2023 Dáiddáršiehtadus
051/22 Sámedikki jahkásaš ášši guolástuspolitihka birra 2022
052/22 NAČ 2022: 8 Ođđa minerálaláhka - cealkámuš
053/22 Valáštallanšiehtadus gaskkal Sámi Valáštallan Lihttu (SVL) ja Sámedikki
054/22 Duoji ealáhusšiehtadusa 2023 dohkkeheapmi
055/22 Oahpponeavvoráhkadeami doaibmaplána 2020-2024 ođasmahttin
056/22 Sámediggeválga - nannet válgabarggu
057/22 Sámedikki árvalus boazodoallošiehtadussii 2023/2024
058/22 Sámedikki lávdegodde- ja dievasčoahkkkimat 2023 čoahkkinplána - rievdadusat
059/22 Eahpeluohttámuš Sámediggeráđđái
060/22 Fágalávdegottiid válljen - áirasat lonuhit lávdegottit

Áššebáhpirat

Prográmma Sámedikki dievasčoahkkin juovlamánu 5. - 9. beaivve 2022

Vuossárga juovlamánu 5. beaivvi

09.00 – Joavkočoahkkimat
12.00 – 13.30 Borranboddu
13.30 – Joavkočoahkkimat

Maŋŋebárga juovlamánu 6. beaivvi

ovdal borranbottu 09.00 – 12.00
Ášši 43/22 Vuođđudeapmi
Ášši 59/22 Eahpeluohttámuš Sámediggeráđđái
Ášši 44/22 Sámediggeráđi doaibmadieđáhus
Káffeboddu ja joavkočoahkkimat dii. 10.00 – 10.30
12.00 – 13.00 Borranboddu
13.00 – 15.00 Joavkočoahkkimat

Maŋŋil borranbottu 15.00 –
Ášši 45/22 Ođđa áššiid dieđiheapmi
Ášši 46/22 Gažaldagat Sámediggeráđđái
Káffeboddu dii. 16.30 – 17.00

Gaskavahkku juovlamánu 7. beaivvi

ovdal borranbottu 09.00 – 12.00
Ášši 47/22 Sámedikki cealkámuš meahccegeavaheami rievdama birra Finnmárkkulága § 10 vuođul 420 kV fápmolinjái Skáidi - Hámmerfeasta
Ášši 48/22 Diehtojuohkin boazodoallolágalávdegotti evttohusa birra boazodoallolága rievdadit ja proseassa viidáset
Ášši 60/22 Fágalávdegottiid válljen - áirasat lonuhit lávdegottit
Káffeboddu ja joavkočoahkkimat dii. 10.00 – 10.30
12.00 – 13.30 Borranboddu
13.30 – 15.00 Joavkočoahkkimat

Maŋŋil borranbottu 15.00 –
Ášši 49/22 Sámedikki 2023 bušeahtta
Ášši 50/22 2023 Dáiddáršiehtadus
Káffeboddu dii. 16.30 – 17.00
Oktasaš mállásat dii. 20.00

Duorastat juovlamánu 8. beaivvi

ovdal borranbottu 09.00 – 12.00
Ášši 51/22 Sámedikki jahkásaš ášši guolástuspolitihka birra 2022
Ášši 52/22 NAČ 2022: 8 Ođđa minerálaláhka - cealkámuš
Káffeboddu ja joavkočoahkkimat dii. 10.00 – 10.30
12.00 – 13.00 Borranboddu
13.00 – 14.00 Joavkočoahkkimat

14.00 – 16.00 Seminára sámevaši birra spábbačiekčamis

Maŋŋil borranbottu 16.00 –
Ášši 53/22 Valáštallanšiehtadus gaskkal Sámi Valáštallan Lihttu (SVL) ja Sámedikki
Ášši 54/22 Duoji ealáhusšiehtadusa 2023 dohkkeheapmi
Ášši 55/22 Oahpponeavvoráhkadeami doaibmaplána 2020-2024 ođasmahttin

Bearjadat juovlamánu 9. beaivvi

ovdal borranbottu 09.00 – 12.00
Ášši 56/22 Sámediggeválga - nannet válgabarggu
Ášši 57/22 Sámedikki árvalus boazodoallošiehtadussii 2023/2024
Ášši 58/22 Sámedikki lávdegodde- ja dievasčoahkkkimat 2023 čoahkkinplána - rievdadusat
Káffeboddu ja joavkočoahkkimat dii. 10.00 – 10.30
12.00 – 13.00 Borranboddu