Språkteknologiseminar: Mijá tekno – Gåk giellateknologiddja máhttá åvdedit sámegielajt?

Seminar om Finnmarksloven og FeFo

Sametinget arrangerer åpent seminar om Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) 2. juni 2022, i forbindelse med at sametingsrepresentantenes samles til komitémøter. Seminaret finner sted i plenumssalen på Sametinget. Programmet er lagt opp til ha foredragsholdere som har forsket på Finnmarksloven og FeFo, og bygger også på noen av kapitlene i boka som kom våren 2021; «Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk».

Seminaret streames her

Dato
2. juni 2022
Tid
9:00 - 15:00
Sted
Sámediggi - Sametinget

0900-0910: Velkommen, rådsmedlem Hans Ole Eira (seminarleder).

0910-0930: Finnmarksloven og institusjonalisering av urfolkspolitikken, professor i statsvitenskap UiT Hans-Kristian Hernes.

0930-1000: Finnmarksloven, fylkeskommunen og den regionale posisjonen, forsker (sosiolog) UiT Sveinung Eikeland.

1000-1015: Pause 1015-1045: Samarbeidsutfordringene mellom FeFo, Sametinget og Fylkeskommunen, professor i urfolkskunnskap UiT Else Grete Broderstad.

1045-1115: FeFos selvstendighet, stipendiat i statsvitenskap UiT og seniorrådgiver Sametinget Torvald Falch.

1115-1200: Spørsmål og kommentarer

1200-1300: Lunsj 1300-1330: FeFo og posisjoneringen mellom samisk tradisjon og modernitet, Seniorforsker NORCE Vigdis Nygaard.

1330-1345: Pause

1345-1415: Spenningen mellom FeFo og Finnmarkskommisjonen – FeFos framtid, professor i statsvitenskap UiB og UiT Per Selle.

1415- 1450: Spørsmål og kommentarer

1450-1500: Sluttord, sametingspresident Silje Karine Muotka.