Invitasjon til dialogmøte med Sametingets plan- og finanskomité

Sametingets plan- og finanskomite ønsker å avvikle et dialogmøte med organisasjoner/institusjoner eller andre interesserte.

Intensjonen med dialogmøtet er å få innspill vedrørende behovene dere har. 

 

Tidspunkt
Tirsdag 31.05.2022 15.00 - onsdag 01.06.2022 12.00
Sted
Sámediggi - Sametinget

Det tildeles maks 10 minutter per aktør, 5 minutter til å presentere sine behov, og 5 minutter til eventuelle spørsmål/kommentarer.
Komiteen tar gjerne i mot aktørenes skriftlige innspill på forhånd.
Vi ber om skriftlig tilbakemelding om deltakelse senest innen søndag 22.05.22.  
Møtetidspunktene blir tildelt fredag 27.05.22.
Aktørene kan presentere sine behov på nord-samisk eller norsk.

For de som ønsker å delta digitalt:
Deltakere må ha Microsoft Teams installert på forhånd, det vil bli utdelt tidspunkt samt en lenke til møtet som man kobler seg på.

Vi ber om at man ved påmeldingen spesifiserer om man møter digitalt eller fysisk.

Ves spørsmål, ta kontakt med:

Kjell Olav Guttorm og/eller Petter Tretnes Hansen

Arrangør

Sámediggi-Sametinget