Åpning av Spildra kultursti

Tirsdag var det en høytidelig åpning av Spildra kultursti i Kvænangen, i et unikt kultur- og naturmiljø.

Spildra 1.jpg

Guiding langs kulturstien

FOTO | Sámediggi

Nyhet | publisert

Begivenheten samlet mange av de som bor på øya. Med båttransport kom sametingspresident Aili Keskitalo, fylkesordfører i Troms Knut Werner Hansen, Kvænangens ordfører Eirik Losnegaard Mevik, Eva Walderhaug fra Riksantikvaren og en rekke andre deltakere.

Åpningen ble foretatt på kaia i Dunvik. Etterpå var det omvisning fra Rappvik langs deler av kulturstien med Jan Isaksen som guide. Arrangementet ble avsluttet med middag og musikk.

Spildra 11.jpg

Sametingspresident Aili Keskitalo og fylkesordfører i Troms Knut Werner Hansen åpner kulturstien

FOTO | Sámediggi

Kulturminneøya

Sametingspresident Aili Keskitalo sa i sin åpningstale at øya er et av de fineste kulturlandskapene vi har, ja selveste kulturminneøya.

– Det var en opplevelse å besøke Spildra for første gang, og bli nærmere kjent med den nære og fjerne historien. Jeg anbefaler flere å ta turen til Spildra og det unike kultur- og naturmiljøet, sier Keskitalo.

Øya har store steinurer. I disse finnes bjørnegraver, urgraver og offersteiner. Dette landskapet viser vei til den førkristne samiske religionen. Trolig la man graver i ura for at den døde kunne passere til den underjordiske dødsverdenen. Offersteinene sikret kontakt til gudeverden for god jakt og fiskelykke. Bjørnen har vært et hellig dyr for samene og ble derfor gravlagt på samme måte som menneskene.  

Nausttuft fra jernalder

Spildra 10.jpg

Urgrav på Spildra, sikret med nett

FOTO | Sámediggi

Fylkesordfører i Troms Knut Werner Hansen beskrev hvordan folk har bodd og levd på Spildra i mange tusen år. Her har de livnært av den rikdommen som naturen ga: fisk, vilt, bær og jordens grøde.

Han fortale også om den store nausttufta på Spildra som viser at man allerede i jernalderen har hatt store skip. Hellegropene på øya ble brukt til å utvinne olje fra hval- og selspekk. Oljen var en handelsvare og ble brukt til både impregnering av tauverk, til oljelamper og kosttilskudd.   

Lokalt engasjement

Både sametingspresident og fylkesordfører var takknemlig og imponert over det lokale engasjementet for kulturminnene på Spildra. Lokalt engasjement bidrar til godt vern slik at kulturmiljøet holdes i hevd også i framtida.

Professor i kulturvitenskap Ivar Bjørklund sa i sin tale at hans forhold til Spildra går mange tiår tilbake i tid. Bjørklund har hus på øya som benyttes flittig. I tillegg har han bidratt til å gjøre kulturlandskapet på øya kjent gjennom årlige besøk av studenter fra universitetet.  

Greie værguder

Værvarselet truet med orkan utover ettermiddagen. Værgudene viste seg heldigvis seg fra sin gode side. Under vandringen falt de første regndråpene. Etter turen satte de besøkende stor pris på å komme inn i varmen hos Roy Isaksen og få servert hjemmelaget kjøttsuppe.

Liv Rundberg hadde musikalsk innslag. Hun sang gamle samiske læstadianske salmetekster som hun har samlet inn i Kåfjord. I tillegg presenterte hun noe av arven etter Nils Aslak Valkeapää.  

Spilda 7.jpg

Guiding langs kulturstien

FOTO | Sámediggi

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!