Har statsgrensene vært til hinder?

Har du eller dere erfaringer med at statsgrensene lager utfordringer og vanskeligheter? Det samiske grensehinderutvalget søker dine erfaringer og innspill til sitt arbeid.

Det samiske grensehinderutvalget.JPG

Det samiske grensehinderutvalget: Anders Kråik, medlem (svensk side), Runar Myrnes Balto, utvalgsleder (norsk side),Ulla Magga, medlem (finsk side)

 

 

Nyhet | publisert , oppdatert

Det samiske grensehinderutvalget er utnevnt av Samisk Parlamentarisk Råd (SPR), som er de tre Sametingenes samarbeidsorgan. Utvalget arbeider med å identifisere såkalte grensehindre som vanskeliggjør samarbeid og samkvem mellom samer på forskjellige sider av statsgrensene, og skaper utfordringer for individer, familier, organisasjoner, institusjoner eller næringsaktører. 

Har du eller din organisasjon eller arbeidsplass erfaringer som utvalget bør kjenne til? Ta kontakt med oss ved å skrive til samediggi@samediggi.no og merk e-posten «samisk grensehinderutvalg». Legg gjerne med en beskrivelse av utfordringene dine. Utvalget ønsker en bred forståelse av utfordringene grensene skaper for Sápmi. Utvalget ønsker å få innspill frem til 15. april.

Eksempel på temaer som er relevante for utvalget:

  • Arbeid -  når man krysser en statsgrense på vei til jobb
  • Statsborgerskap – utfordringer for individer og familier med «bo i flere land»
  • Skole –grunnskolesamarbeid i grenseområder
  • Høyere utdanning – felles samiske studier og studenttilværelse
  • Helse – tilbud i grenseområder og felles tilbud
  • Duodji, markedssalg og kultur – kulturutøvelse og salg på andre siden av grensen
  • Reindrift i grenseområdene – rovdyrpolitikk inkl. erstatningsspørsmål, veterinærinspeksjoner etc. (utvalget vil ikke vurdere beitespørsmål)
  • Prosjektstyring - Tilskuddordninger og felles prosjekter

Utvalgets medlemmer er:

Runar Myrnes Balto, utvalgsleder (norsk side)
Anders Kråik, medlem (svensk side)
Ulla Magga, medlem (finsk side)

Foto

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!