Høring om ny sametingsmelding om næringsutvikling

Sametinget skal vedta en ny melding om næringsutvikling september 2019. I forbindelse meldingsarbeidet har Sametinget høring om endringer i Sametingets næringspolitikk. 

Nyhet | publisert

Sametinget skal vedta en ny melding om næringsutvikling september 2019. En av hovedgrunnene til at ny næringspolitikk må stakes ut er at virkeområdet er altfor omfattende i forhold til budsjettet. Det Sametinget må avgjøre er om virkeområdet med 31 kommuner skal avvikles, om det skal innskrenkes eller om det er noen næringer som ikke skal kunne få tilskudd til næringsutvikling. Sametinget har blant annet vurdert å legge sterkere vekt på samisk kultur i næringsutvikling i den nye politikken til fordel for andre næringer.

Siden siste melding kom i 2011 er det også skjedd endringer i næringslivet som gjør at det er behov for å lage nye strategier for næringspolitikken. Vi registrerer videre at det skjer en fraflytting fra samiske områder hvor spesielt unge flytter bort.

I forbindelse meldingsarbeidet har Sametinget høring om endringer i Sametingets næringspolitikk. Fristen for å sende innspill er mandag 17.06.19.

Det vi vil ha innspill på er følgende:

  • Bedring av rammevilkårene har ofte langsiktige varige effekter for næringslivet. Hvordan bør Sametinget prioritere dette arbeidet i forhold til tilskuddsforvaltning?
  • Hvordan bør Sametinget endre sine tilskuddsordninger på når virkeområdet er for stort i forhold til tilskuddsmidlene? Hvilke områder kan nedprioriteres?
  • Hvilke geografiske områder (byer, samiske områder etc) og næringer har behov for tilskuddsordninger?
  • Hvordan skal kapitalbehovet dekkes for de som vil skape ny næringsvirksomhet i samiske områder?
  • Vil kulturbasert næringsutvikling kunne sikre tilstrekkelig positiv næringsutvikling i samiske områder?
  • Hva skal til for å få unge til å etablere virksomheter i samiske områder?

Innspillene kan sendes til naeringsmelding@samediggi.no

Kontaktperson: Fagleder John Osvald Grønmo, tlf 78 47 41 86

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!