VIDEO: Foto/redigering: Aslak Mikal Mienna

Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk skal fornyes. Dagens fag skal beholdes, men skal fornyes og innholdet skal prioriteres og gjøres mer relevante for elevene i framtida.

Siden sommeren 2017 har arbeidsgrupper i de ulike fagene laget forslag til det viktigste innholdet og disse kalles for kjerneelementer. Kjerneelementene er de viktigste temaene i fagene, som elevene må kunne for å mestre faget. Kjerneelementene er felles for både den samiske og norske skolen.

Arbeidet med kjerneelementene er nybrottsarbeid. Norge har ikke hatt denne typen tekst i de tidligere læreplanverkene. Sametinget har ansvar for å lage læreplaner for samiskfaget og for samisk innhold i alle de andre fagene. Overordnet del- verdier og prinsipper i grunnopplæringen fastslår at skolen skal ta vare på samisk språk og kulturarv.

For Sametinget har det vært viktig å synliggjøre og sikre det samiske innholdet i fagene. Samiske barn skal lære det samme som alle andre barn i Norge, men ut fra samisk ståsted - ut fra samiske kulturverdier. Sametinget har i løpet av prosessen gitt innspill om samisk innhold til forslag til kjerneelementene i fagene.

Gruppene avsluttet sitt arbeid desember 2017 og har kommet frem til prioriteringer i fag som læreplangruppene skal bruke når de skal jobbe videre med kompetansen i fagene.

Forslag til kjerneelementene er lagt ut på Utdanningsdirektoratets sider. Sametinget er spesielt interessert i høre om forslagene dekker det som er det aller viktigst for samiske barn å lære og hva alle barn i Norge skal lære om samene.

Sametinget oppfordrer skoleeiere, skoleledere, lærere, foreldre, foresatte og alle som bryr seg om skole om si hva dere mener er det aller viktigste å lære på skolen.

Du kan gi innspill på Utdanningsdirektoratets nettside. Der kan du gi innspill til ett eller flere fag og temaer. Fristen er 17. april 2018.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!