Millionstøtte til lulesamisk barnehagemateriell

Sametingsrådet har bevilget kroner 1 340 000 til Grom AS i Vaksdal kommune for å utvikle pedagogisk materiell på lulesamisk. Grom AS skal blant annet utvikle en eske med eventyr fra lulesamisk område.

Nyhet | publisert

- All den tid vi vet det er stor mangel på lulesamisk barnehagemateriell så er dette et høyst nødvendig prosjekt som det er stort behov for, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Eskens innhold er blant annet illustrerte eventyrhefter på flere språk, fotokulisser fra opprinnelsesområdet til eventyret, treklosser med motiv med mer. Prosjektet deres skal bidra til at barn i alle barnehager i landet lærer, styrker og utvikler ferdigheter i forhold til natur og miljøvern med utgangspunkt i samenes tradisjonelle natursyn.

- Det er helt sentralt at vi får pedagogisk materiell som tar utgangspunkt i barnas kulturelle hverdag. Barn må få speilet seg selv i den opplæringen som skjer i barnehagen. Dermed er støtten til Grom AS i tråd med både barnehagenes rammeplan og Sametingets mål for en samisk barnesektor, sier Mikkelsen

Lulesamisk ressursgruppe skal være med å utvikle prosjektet.

Grom AS har etablert med lulesamiskspråklige barnehager og etablert en ressursgruppe som skal være med å utvikle materiellet. Dette er Birgit Andersen, Jon Isak Lyngman Gælok, Árran mánájgárdde, Jentoftsletta barnehage og Árran julevsáme guovdásj.

- Vi vet det er stor mangel på utviklere av pedagogisk materiell i lulesamisk område. Nå ser vi at prosjektet et forankret i lulesamiske barnehager og har lokale ressurspersoner med på utviklingen. At prosjektet har overkommet denne utfordringen viser tydelig at prosjektet har gode forutsetninger for å lykkes, sier Mikkelsen.

- Jeg vil ønske til lykke med arbeidet, og gleder meg til å se Troll i ord-serien bli tilgjengelig. Dette samarbeidet blir fruktbart, avslutter Mikkelsen.

Sametingsrådet bevilger tilskuddsordningen Tilskudd til utvikling av pedagogiskmateriell til barnehager.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!