Silje Karine Muotka.jpg
Sámediggeráđđi/sametingsråd Silje Karine Muotka (Foto: Kenneth Hætta)

I Proposisjon 70 L (2011-2012), slås det fast at det er et generelt forbud mot å fiske innenfor fjordlinjene for fartøy over 15 meter i virkeområdet. I proposisjonen står det følgende:

"Departementet meiner difor at det skal etablerast eit generelt forbod mot fiske innanfor fjordlinjene for fartøy over 15 meter i verkeområdet, og at det skal vere opning for å gjere unntak frå dette forbodet. Slik departementet ser det kan spørsmål om kva fartøy som kan få unntak frå forbodet, om fjordlinjene er sett fornuftig og liknande, vere noko ei fjordfiskenemnd kan drøfte og uttale seg om."

Som det fremgår av prop. 70 L, så kan det i noen tilfeller gis tillatelse til å fiske med fartøy over 15 meter innenfor fjordlinjene, men da skal saken forelegges fjordfiskenemnda til uttalelse, noe Sametinget var enig i.

– Direktøren har verken forelagt saken for fjordfiskenemnda eller Sametinget, noe som er sterkt kritikkverdig. I vedtaket gjøres dette til en generell regel, der Stortingets forutsetning var at man ved enkeltdispensasjon skulle dokumentere og begrunne eventuelle dispensasjoner og ta rundene med både fjordfiskenemnda og Sametinget før slik dispensasjon. Reglene er klare, det er et totalforbud som det kan dispenseres fra, og ikke motsatt, og dette kan vi ikke akseptere, sier Muotka.

Sametinget mener at åpningen for fiske med fartøy over 15 meter er en provokasjon og en forbigåelse av Stortingets vedtak og den enigheten som var oppnådd mellom statlige myndigheter og Sametinget i saken, sier sametingsråd Silje Karine Muotka. 

– Dette er fullstendig uakseptabelt, sier Muotka, som vil ta dette direkte opp med fiskeriministeren på møte i desember.

Ta kontakt med sametingsråd Silje Karine Muotka, +47 984 87 576

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!