PRM: Fredet kulturminne på Kalle i Vågan kommune rasert

– Dette er et av de groveste bruddene på kulturminneloven vi har sett, sier seniorrådgiver Arne Håkon Thomassen fra Sametinget og seksjonsleder Geir Davidsen i Nordland fylkeskommune.

kalle_1.jpg

Nyhet | publisert

14. mai ble Nordland fylkeskommune og Sametinget oppmerksomme på at noen har gravd ca. 80 hull på et fredet kulturminne på Kalleholmen i Vågan kommune. Her ligger det en gårdshaug og flere samiske kulturminner, som er automatisk fredet etter kulturminneloven. Informasjon om dette er blant annet tilgjengelig på kulturminnesøk.no. I Nordland fylkeskommunes Kulturminneplan for Lofoten (2007) er Kalleholmen trukket frem som et av de utvalgte og prioriterte områdene med nasjonalt og regionalt viktige kulturminner og kulturmiljø.  

Her har en eller flere personer gravd omtrent 80 stikk/hull (se vedlagt kart). Dette er et klart brudd på kulturminneloven, som blant annet sier at «det er ulovlig å sette i gang tiltak som kan skade automatisk fredete kulturminner, eller fremkalle fare for at slik skade kan skje.»

Et vitne har cirka en uke tidligere observert en person med metallsøker grave ute på Kalleholmen, men ikke reagert på dette på det tidspunktet.

Seksjonsleder Geir Davidsen i Nordland fylkeskommune påpeker at metallsøking i mange tilfeller medfører fremgraving av gamle gjenstander. Derfor er kulturminnelovens bestemmelser særlig relevant for utøvelsen av hobbyen. Det er også viktig at de som bruker metallsøker setter seg godt inn lover og retningslinjer for dette. Spesielt viktig er Riksantikvaren retningslinjer for privat bruk av metallsøker. Retningslinjene bygger på godt kjente prinsipper om føre-var prinsippet og om å vise aktsomhet i nærheten av automatisk fredete kulturminner. Hvis man er usikker er det lurt å kontakte oss først – avslutter Davidsen.

Seniorrådgiver Arne Håkon Thomassen fra Sametinget avslutter med å oppfordre folk som har sett noe mistenkelig i området i dagene før 9. mai kontakte politiet, da dette kan være interessante tips for den videre etterforskningen. 

----

Onsdag 23. mai vil Sametinget og Nordland fylkeskommune være på en ny befaring av området. Media inviteres til å møte oss på Kalleholmen kl 14.00 samme dag.

Kontaktpersoner:

Seniorrådgiver Arne Håkon Thomassen, Sametinget, seksjon for kulturminner, tlf: 78 47 41 69, mobil: 47 85 39 13

Seksjonsleder Geir Davidsen, Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland, mobil: 97 14 63 68

Kart over funn - Kalleholmen PDF | 215,909 kB
kalle_3.jpg

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!