Sametingsrådet har innvilget støtte på totalt 266.000,- kroner til en ung fisker (22) i Karlsøy kommune som ønsker å etablere seg i fiskerinæringen med eget fartøy og som ønsker å fiske i åpen gruppe. Pengene fra Sametinget skal gå til kjøp av fartøy med redskaper og utstyr.

Silje Karine Muotka.jpg
Sámediggeráđđi/sametingsråd Silje Karine Muotka (Foto: Kenneth Hætta)

- Det er viktig å bidra til at det bygges opp en aktiv kyst- og fjordflåte for å opprettholde fiskerivirksomheten i de samiske kyst- og fjordområdene. Da må vi støtte opp under unge som ønsker å satse, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Sametinget ønsker å bidra til oppbygging av den nære kystflåten i de sjøsamiske bosettingsområdene, og prioriterer støtte til unge fiskere som gjør en førstegangsinvestering. Fiskeripolitikken til Sametinget har et sterkt fokus på å ivareta og styrke den minste flåtens rettigheter til kyst- og fjordfiske.

- Ved å gi økonomisk støtte til fiskere som investerer i fiskefartøy og som ønsker å etablere seg i næringen, håper vi å motivere og bidra til å styrke bosetting, verdiskaping og sysselsetting i samiske kyst- og fjordstrøk. Det er også viktig med tanke på rekruttering til fiskeriyrket, sier sametingsråd Muotka.

Sametingsrådet innvilget torsdag 5. april 2018 støtte til enkeltmannsforetaket Anders Hansen i Karlsøy kommune (200.000,- kroner til båt og 66.000,- kroner til redskap/utstyr). Søknaden er godt innenfor prioriteringene i Sametingets budsjett for marine næringer i 2018.

For mer informasjon, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka, telefon 984 87 576

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!