PRM: Sametinget og Samisk høgskole vil sammen utvikle samisk barnehagepolitikk

Sametinget og Samisk høgskole har gjort en avtale om å samarbeide om å gjøre samiske barnehager mer samiske. Medlem i sametingsrådet Mikkel Eskil Mikkelsen og rektor på Samisk høgskole Gunvor Guttorm skrev under på en avtale i dag.

Underskriving av avtale (Foto - Mattis Ailo Hætta - Sámediggi).jpg

Nyhet | publisert

Dette er et samarbeid mellom Sametingets SáMOS-prosjekt – Sámi mánát ođđa searvelanjain og Samisk høgskole. Formålet med prosjektet er at samisk filosofi skal være grunnlaget for innholdet i samiske barnehager, der blant annet samiske verdier, naturfilosofi, språk, kultur, ledelse og tradisjonell kunnskap er bærende for det pedagogiske arbeidet og innholdet.

Avtalen (Foto - Åse M.P. Pulk - Sámediggi).jpg

Sametinget og Samisk høgskole skal i henhold til avtalen samarbeide om å fremme kompetansen i barnehagene, ved blant annet å utrede forskningsbehovene og å samarbeide om rekrutteringen, å arrangere seminarer og med bakgrunn i prosjektet iverksette rammeplanen.

– Barnehagen er en viktig samisk institusjon, og sammen med Samisk høgskole skal vi fra Sametingets side svare på de behovene som de samiske barnehagene har i dag. Samiske barn er vår fremtid, og derfor er det viktig at Sametinget prioriterer og støtter utviklingsarbeid og opplæring som er bygd på samiske verdier, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

– For Samisk høgskole er det viktig å styrke opplæring og forskning om samiske samfunnsforhold i forhold til kunnskap og verdier, og et slikt samarbeid med Sametinget øker mulighetene og gir et ekstra blikk og en tilnærming til vår barnehageopplæring og forskning, sier rektor på samisk høgskole Gunvor Guttorm.

Avtalen gjelder fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022.

Innholdet i avtalen:

  • Kompetanseheving: Synliggjøre ressursbehov og arbeide med å heve kompetansen i samiske barnehager.
  • Å fremme forskning: Å initiere flere muligheter for forskning som ivaretar forskningsbehovet til samiske barnehager
  • Å fremme samisk barnehagelærerutdanning_ Å utvikle råd og resultater fra prosjektet til beste for de samisk barnehagetilbudene.
  • Seminar- og konferansearrangering: Samarbeide så langt som mulig om å arrangere konferanser og seminarer.  

Mer informasjon om avtalen og om SáMOS-prosjektet kan fås ved å kontakte:

Mikkel Eskil Mikkelsen, medlem i Sametingsrådet, +47 917 42 161, Gunvor Guttorm, rektor ved Samisk høgskole, +47 904 70 793, Ol-Johán Sikku, prosjekleder for SáMOS – Sámi mánát ođđa searvelanjain +47 902 23 804

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!