PRM: Sametinget støtter etablering av samisk språksenter i Karasjok

Sametinget gir støtte på over en million kroner til ulike språktilbud i Karasjok. - Med disse bevilgningene vil vi tilrettelegge for at Karasjok kommune blant annet får etablere et språksenter, sier sametingspresident Aili Keskitalo. 

Nyhet | publisert

Sametinget bevilger i år 250.000,- kroner til etableringen av språksenter gjennom prosjektet “Språk og identitet” i Karasjok. Sametinget gir samiske språksentre oppstartstilskudd over tre år.

Aili Keskitalo (Foto Kenneth Hætta).jpg

Formålet med prosjektet “Språk og identitet” er å motivere barn og ungdom med foreldre til å bruke, lære og styrke samisk språk. Tanken bak prosjektet er å arrangere «Kick off» kvelder hvor forelesere og andre interesserte belyser språksituasjonen. Her skal de tenke ut og gi råd for ulike tiltak for å fremme samisk språk. Prosjektet er også grunnlaget for etableringen av et eget språksenter i Karasjok.

- Språk er viktig for kultur og identitet. Samiske språksentre er verdifulle samarbeidspartnere i arbeidet med å fremme og bevare språk. I tillegg er det fint at kommuner i Indre-Finnmark prioriterer språktiltak. Det er viktig å fremme språket også i disse områdene, selv om samisk er majoritetsspråket, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Sametinget gir også støtte til disse språkprosjektene i Karasjok kommune i forbindelse med etableringen av språksenteret:

Stedsnavn og kulturminner: 237.000 kroner
Formålet med prosjektet er å vekke barn og ungdom sin interesse for stedsnavn og kulturminner i hjemkommunen og gjennom dette lære om personers og slekters tilhørighet til ulike områder.

Nuoraidlávdi (Ungdomsscene/forestilling): 234.000 kroner
Ungdom skal gjennom samisk språk illustrere og forklare ungdommers situasjon og tanker om kjønnsroller, seksualitet, mobbing og overgrep. De skal lage en forestilling med skuespill på samisk sammen med joikere, musikere og andre kunstnere.

Hállanhállu (Språkglede): 237.000 kroner
Prosjektets formål er å styrke arenaer for samisk språk for de som vil lære eller pleie språket sitt. På ulike treff, temakvelder, turer og arbeid får deltakerne bruke samisk språk.

Čállinverdde (Skrivekamerat): 203.000 kroner
Eldre opplever ofte at retten til å få tjenester tilpasset samisk språk og kultur ikke blir tatt hensyn til. Gjennom prosjektet skal eldre få hjelp til å lese og skrive, samt hjelp til bruk av digitaliserte tjenester.

For intervju, kontakt sametingspresident Aili Keskitalo, tlf. 971 29 30

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!