Det er Faglig analysegruppe for samisk statistikk som feirer tiårsjubileum. Formålet med seminaret er å informere om forskjellige sider ved samisk statistikk og diskutere områder hvor det er behov for mer statistikk.

Foto - Faglig analysegruppe for samisk statistikk.JPG

Foto: Faglig analysegruppe for samisk statistikk

– Vi kan røpe at Samiske Tall forteller 10 inneholder viktig statistikk om blant annet samisk musikk, teater og scenekunst, utviklingen av samisk som andrespråk, diskriminering av samiske personer med funksjonshemninger og jordbruk i samiske områder. Resten får bli en overraskelse, sier statsviter og leder for Faglig analysegruppe for samisk statistikk Kevin Johansen.

Innen samisk musikk er det fokus på en rekke forskjellige sider. Her er det blant annet interessante analyser om kjønnsdimensjonene ved joiketradisjonen og utdanningsmulighetene.

Samisk språk har hatt stor fokus blant både politikere og de som arbeider med språkopplæring. Elevtallsutvikling og i hvilken grad elever oppnår tospråklighet er derfor svært aktuelt.

– Vi finner for eksempel ikke grunnlag for å påstå at andrespråkselevene ikke blir tospråklige. Noe som kommer av at elevene gjennomgående oppnår gode karakterer. Vi tar også et oppgjør med myten om at barn lærer språk raskere enn voksne ved å vise til internasjonal forskning, sier Johansen.

Det er selvfølgelig ikke bare statistikk, tall og trender. Teater og scenekunst er en av kapitlene hvor det er forslag til tankesett og handling vedrørende framtiden.

– Innen jordbruk i samiske områder så kan det nevnes at antall gårdsbruk fra perioden vi ser på er mer enn halvert i noen områder. Uten å avsløre for mye, sier Johansen.

Under seminaret vil forøvrig en rekke andre viktige temaer tas opp, som trender i valg til sametinget og samisk statistikk over tid.

Program

For mer informasjon kan Kevin Johansen kontaktes på mobil 900 56 195.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!