PRM: Støtte til lulesamiske språkprosjekter

Sametingsrådet gir to lulesamiske språkprosjekter støtte. Språkspillet New Amigos Online skal utvikles til lulesamisk og elever i Tysfjord skal samles til språkbad i Jokkmokk. – Lulesamisk trenger arenaer der samiske brukere kan praktisere språket muntlig, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Nyhet | publisert

Sametingsrådet gir 300.000 kroner i støtte til NA TECHNOLOGIES DA til å utvikle språkspillet New Amigos Online for lulesamisk. Det er en virtuell samiskspråklig arena der språket praktiseres gjennom gjensidig samarbeid. I tillegg finnes en alene-spiller modus der spillerne kan trene med videoopptak av morsmåltalere på forskjellige dialekter.

– I handlingsplanen for samisk språk fremgår det at samiske barn og unge har behov for tilgang på digitale læringsressurser på morsmålet. New Amigos er et artig tospråklig spill som passer til alle aldersgrupper, sier Keskitalo.

New Amigos Online leverer individtilpasset læring ved samhandling over nett. Studentene er ressurser for hverandre, og i en skolesituasjon vil lærerens rolle være som en tilrettelegger der New Amigos Online inngår som et komplement til annen undervisning. Opplevelsen blir personlig og inkluderende, der elever fra hele landet og verden kan kobles sammen over nett.

– For å styrke lulesamisk språk, og spesielt i områder der språket står svakt, anser Sametinget det som nødvendig at det utvikles digitale språkapplikasjoner for lulesamisk språk, sier Keskitalo.

Språkbad i lulesamisk

Sametingsrådet gir også en støtte på 160.000 til Tysfjord kommune til prosjektet Giellabiesse 2019, hvor man skal samle elever for å gi de språkbad i lulesamisk.

Årets Giellabiesse skal arrangeres i Jokkmokk på svensk side. Hovedmålet med språkbad er tuftet på begreper og fraser relatert reindrift og fjell. Det vil også bli undervist i grunnleggende fraser i det daglige språket. Tema for uka vil i hovedsak være å bli kjent med fjell- og reindriftskulturen i Sirges reinbeitedistrikt, samt å bli kjent med samekulturen på andre siden av grensen.

– Giellabiesse er et bra og viktig språktiltak i lulesamisk område. Språket er skjørt i dette området, og alle slike tiltak er positivt for samisk språk. I fjor hadde de lignende giellabiesse, men da på Drag med besøk fra Jokkmokk. Rapporten viser at det har vært et vellykket arrangement, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Kontaktinformasjon:

Sametingspresident Aili Keskitalo, tlf. +47 971 29 305

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!