PRM: Støtte til ung fisker

Sametingsrådet har gitt støtte til en ung fisker i Nesseby kommune som vil etablere seg i fiskerinæringen med eget fartøy.

Nyhet | publisert , oppdatert

Jo Ande Bongo Dikkanen (privat foto).jpg

Jo Ánde Bongo Dikkanen (privat foto)

Sametingsrådet ga støtte på kr 300 000 til Jo Ánde Bongo Dikkanen, kr 200 000 til en 31 fots fartøy, samt støtte til innkjøp av redskaper og utstyr som garn og lineutstyr.

Dikkanen er en ungdom på 21 år som vil satse målbevisst i en næring som de senere år har hatt en sterk vekst nettopp i Nesseby kommune.

Sametingsråd Silje Karine Muotka sier at Sametinget ønsker å bidra til vekst og oppbygging av den kystnære fiskeflåten i de sjøsamiske områdene.

– Da må vi støtte opp under unge fiskere som ønsker å satse. Det er også viktig med tanke på nyrekruttering til fiskeryrket. Det vil også bidra til å styrke bosetting, verdiskaping og sysselsetting i et sjøsamisk område. Støtten til den unge fiskeren i Nesseby er et godt eksempel på initiativ og målrettet holdning til å skape seg en fremtid i fiskerinæringen, og som Sametinget prioriterer støtte til, sier en fornøyd Silje Karine Muotka.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka, mob. +47 984 87 576

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!