vold3.JPG
Govven: Sámediggi

Sametinget har i flere år satt søkelys på vold i det samiske samfunn. Sametingspresident Aili Keskitalo sier at samiske skoler, organisasjoner, idrettslag , institusjoner og andre offentlige myndigheter må sette vold mot kvinner på dagsorden.

– Jeg vil også utfordre samiske menn og gutter til å delta mer aktivt i debatten om hvordan vi skal forhindre vold mot kvinner. Snakk med dine sønner og kamerater. Vær med på å sette grenser. Inviter dem til å ta ansvar for at deres kjærester, søstre og mødre er trygge både hjemme og i samfunnet, sier Keskitalo.

– Tar ikke ansvar

Sametinget ønsker mer forskningsbasert kunnskap om vold mot kvinner, for å få et helhetlig bilde av årsaker og tiltak som fungerer. Det må utvikles forebyggende tiltak mot vold, kompetansen i hjelpeapparatet må heves og hjelpe- og behandlingstilbudet må utvikles.

– Sametinget har etterlyst en handlingsplan fra regjeringen mot vold i nære relasjoner og ønsker mer forskning på blant annet årsakene. Selv om det samiske samfunnet har et stort ansvar, så klarer vi ikke alene å stoppe problemet, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

I denne saken har Sametinget støtte fra flere FN-organer, som har bedt Norge om å utarbeide tiltak mot vold i det samiske samfunn.

– Likestillingsombudet har også tatt opp saken med Regjeringen. Likevel tar ikke Regjeringen ansvar. Det er for oss uforståelig og skuffende, sier Keskitalo.

Taushet tar liv

Sametinget, Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerer i samarbeid et seminar på Sametinget 26. november. Tittelen på seminaret er vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i samiske samfunn.

Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerer for femte år på rad kampanjen «Taushet tar liv» for å bidra til å forebygge vold i nære relasjoner og partnerdrap.

I år fokuserer kampanjen spesielt på vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i samiske samfunn.

Nasjonalt Institutt for Menneskerettigheter (NIM) har avdekket en stor menneskerettslig utfordring på dette området, som behandles i «temarapport om vold og overgrep i samiske samfunn». Undersøkelser viser at opptil 49 prosent av samiske kvinner i Norge har vært utsatt for vold eller overgrep og at svikt i systemene kan føre til at de ikke får den hjelpen de trenger.

– Målet med seminaret på Sametinget er få til en god diskusjon om hindringene for at samiske voldsutsatte skal få de samme rettighetene som resten av befolkningen. Hvordan styrke innsatsen for å forebygge, avverge og etterforske vold og overgrep mot den samiske voldsutsatte, sier Keskitalo.

– Nå er det nok

– Nå må vi sammen ta tak i problemet og hindre at volden får fortsette. Vi godtar ikke lenger at våre kvinner og jenter utsettes for vold og voldtekt, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Program for seminaret
Kampanjen Taushet tar liv

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!