PRM: Stor interesse for tradisjonell joik

Sametingsrådet tildeler 1 442 740 kroner til utgivelse av joik og samisk musikk. Av ti innvilgede søknader er det syv søknader om utgivelse av tradisjonell joik.

Nyhet | publisert

Det er første gang Sametinget har fått så mange søknader om utgivelse av tradisjonell joik, noe sametingsråd Henrik Olsen synes er spesielt gledelig. Dette viser at interessen for tradisjonell joik er stor.

– Sametinget ser det som viktig å støtte utgivelse av tradisjonell joik, og med så mange utgivelser vil nyanser og særpreg i joiketradisjonen dokumenteres godt. Utgivelsene vil ha stor verdi både kultur- og musikkhistorisk, sier Olsen.

Formålet med tildelingene er å fremme god samisk musikk som er tilgjengelig for mange.

Ny søknadsfrist i høst

I år er det satt av ca. 2,5 millioner kroner til utgivelse av joik og samisk musikk. Pengene fordeles på to søknadsrunder, og neste søknadsfrist er 1. oktober 2019. Sametinget har allerede fått henvendelser vedrørende neste søknadsfrist.

– Vi håper det kommer inn mange gode søknader også til runde to.

Olsen sier at den søkerbaserte ordningen for utgivelse av joik og samisk musikk har stor betydning for samiske musikere.

– Ordningen kan være et springbrett for samiske artisters mulighet til å nå ut til et større publikum, sier Olsen.

For spørsmål og intervju, kontakt sametingsråd Henrik Olsen, tlf +47 907 75 219

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!