PRM: Synliggjøring av samiske skeive

Sametinget ønsker åpne samiske samfunn med aksept og toleranse for andre seksuelle legninger og kjønnsidentiteter. Nå arrangeres en fagdag med fokus på skeive samiske erfaringer og mental helse.

Nyhet | publisert

Sametinget arrangerer i samarbeid med Barne-, ungdoms og familiediektoratet (Bufdir), Mental helse ungdom, kompetansesenteret KUN og samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern (SANKS) en fagdag med tema lhbtiq (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og queerpersoner), og mental helse i det samiske samfunnet onsdag 28. november, på Sametinget i Karasjok.

Deltakelse på fagdagen er gratis og er åpen for alle.

– Det er viktig å snakke om seksuell orientering og kjønnsidentitet i Sápmi, fordi så mange opplever en stor taushet når det kommer til temaet. Det har generelt vært lite åpenhet om andre seksuelle legninger enn heterofili i det samiske samfunnet, men alle mennesker har behov for å bli akseptert for den man er. Jeg håper på så mange som mulig kommer for å høre samiske skeive erfaringer, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Opplever mer diskriminering

Nasjonale undersøkelser viser at lhbtiq-personer opplever mer diskriminering enn øvrig befolkning. Basert på dette, kan det være grunn til å anta at lhbtiq-personer med samisk bakgrunn opplever mer diskriminering enn øvrig samisk befolkning, men man har generelt lite forskning og kunnskap om temaet fra et samisk perspektiv. Nasjonal forskning peker også på gjennomsnittlig dårligere levekår hos lhbtiq-personer og en fortsatt bekymringsfull selvmordsstatistikk. Hele samfunnet må være sitt ansvar bevisst, mener sametingsråden.

– Livet kan være veldig tøft å leve dersom man ikke kjenner seg akseptert og inkludert i samfunnet sitt på grunn av sin legning. Dette angår oss alle som et samfunn. Vi er alle medansvarlige for å møte hverandre med respekt og anerkjennelse, sier Mikkel Eskil Mikkelsen.

Historisk sametingsmelding

Mange samer våger fortsatt ikke å være åpen om sin legning, og mange erfarer at det er og har vært vanskelig å være en minoritet i minoriteten. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, som selv er åpen homofil, er glad for at Sametinget nå er i gang med arbeidet med en ny sametingsmelding som blant annet for første gang fokuserer på samiske skeive. En likestillingspolitisk redegjørelse om seksuell orientering og kjønnsidentitet fra sametingsrådet skal i første omgang legges frem for Sametingets plenum nå i desember.

– Vi vet at mange samer ikke føler seg velkommen eller hjemme i det samiske fellesskapet på grunn av sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet, og at de blir møtt med taushet. Vi vet om problemstillinger knyttet til identitet og det å leve i små samfunn, og vi vet om psykiske belastninger. Denne fagdagen er derfor viktig for alle som lever i det samiske samfunnet, og kanskje spesielt viktig for dem som jobber med og opp mot den samiske befolkningen, for eksempel helsetjenesten, tilbud som retter seg mot ungdom, skoleledelse og politikere, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Under fagdagen vil blant annet regjeringens lhbtiq-handlingsplan bli presentert, samt rapport fra prosjektet «The Only Gay in the village», der forskere har intervjuet helsepersonell i flere kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk, for å undersøke hvordan et lhbtiq-perspektiv blir ivaretatt av tjenestene.

Seminaret begynner kl. 0900 og er på auditoriet på Sametinget.

Mer informasjon om fagdagen og programmet 

Påmelding til fagdagen

For mer informasjon eller intervju om saken: Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, telefon 917 42 161

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!