PRM: Tilskudd til ny sørsamisk nyhetsside på nett

Sametingsrådet har bevilget støtte til samiske språkprosjekter, og i denne omgang har de prioritert språkprosjekter i sør-, pite- og lulesamiske områder. Blant annet får Rørosnytt 300.000 kr i støtte til etablering av en sørsamisk nyhetsside på nett.

Nyhet | publisert

– Sørsamisk språk er nå på vei til å styrkes etter å ha vært sterkt truet. Å etablere en sørsamisk nyhetskanal kan ha stor betydning for styrking av sørsamisk som hverdagsspråk, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Formål med prosjektet er å etablere en nettside på sørsamisk med nyheter som berører sørsamene, og få på plass en sørsamisk redaksjon.  

– Vi ser det som viktig at sørsamene har tilgang på nyheter og andre aktuelle saker på sitt eget språk. Denne nettsiden vil både styrke og utvikle sørsamisk, sier Keskitalo.  

Sørsamisk seminar og filmfestival

Andre sørsamiske prosjekter som har fått innvilget støtte er Trøndelag Fylkeskommune / Aajege språksenter, som fikk 100.000 kr i støtte til å arrangere seminaret Gïeleviermie om situasjonen for sørsamisk språk, som arrangeres på Røros 7.–8. november.

Røros kommune fikk 80.000 kr i støtte til arrangering av en grenseoverskridende samisk musikkfestival 7.–10. november. Denne festivalen skal være en den av festivalen Raasten Rastah som arrangeres hvert år. 

Tilskudd til revitalisering av pitesamisk språk

Duoddare Ráfe i Beiarn kommune får 300.000 kr i støtte til revitalisering av pitesamisk språk. Blant annet skal Duoddara Ráfe ha et samarbeid med pitesamiske språkinteresserte på svensk side.

I lulesamisk område får Hamarøy kommune 75.000 kr i støtte til språkkurs for barn som har samisk som førstespråk, og 75.000 kr til språkkurs for barn som har samisk som andrespråk.

Litteraturtreff, språkkurs, reise-app og konfirmasjonsleir

Nordsamiske prosjekter har også fått støtte. Čálliid lágádus får 300.000 kr i støtte til prosjektet “Sámegielat girjjit ohcet geavaheddjiid” (samiske bøker søker brukere). Prosjektet arrangerer 25 treff der forfattere underholder barn og unge med høytlesing og skuespill.

Nesseby kommune får 150.000 kr. til språkkurs som skal hjelpe de som har tatt samisk begynnerkurs til å begynne å snakke samisk.  

Sametingsrådet har også gitt 200.000 kr i tilskudd til prosjektet Bædi & Børdi, som er en reise-app på samisk for barn om Nordnorske turiststeder.

Samisk kirkeråd får 150.000 kr. i prosjektstøtte til å arrangere samisk konfirmasjonsleir. I år arrangeres konfirmasjonsleiren for 6. gang.

– Det er spesielt gledelig at vi opplever en så stor interesse for språkprosjekter akkurat i år når vi feirer det internasjonale urfolksspråkåret, sier sametingspresident Aili Keskitalo.  

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!