Politisk uttalelse om Tibet-okkupasjon / Political statement on the occupation of Tibet

I dag søndag, 10. mars er det 60 år siden okkupasjonen av Tibet. Her er sametingspresidenten uttalelse i den anledning:

ailidalai1.jpg

Nyhet | publisert

Norsk versjon følger under den engelske.

Tibet – 60 years of occupation is 60 years too long

The Sami president Aili Keskitalo expresses deep concern on the situation in Tibet. 10th of March, this year marks 60 years of Chinese occupation of Tibet. The oppression of fundamental human rights has been a never-ending experience for the Tibetan people in this period. Tibetans have fought and are still fighting for their human rights and cultural dignity, their language, history and religion. The Tibetan people are fighting for the right to a past, the right to a present and the right to a future.

– The Chinese authorities must engage with the Tibetan Government in exile with the aim of guaranteeing Tibet genuine autonomy, says Aili Keskitalo.

HH Dalai Lama visited Sápmi after the inauguration of the Sami Parliament 30 years ago and thus contributed to the political recognition of the Sami Parliament and the Sami people.

­­– The Sami people has a long tradition and an obligation to highlight the situations for other peoples and nations that suffer and live under oppression, says Keskitalo.  

President Keskitalo calls upon Norway to keep up the dialogue on human rights and Tibet. She urges the international society to continue the efforts to end the Chinese occupation and militarization of Tibet.

– We must never forget Tibet and we must remember to raise the issue until justice prevails for the Tibetans, says the Sami President.

 

Tibet - 60 års okkupasjon er 60 år for lenge

Sametingspresident Aili Keskitalo uttrykker dyp bekymring for situasjonen i Tibet. 10. mars i år markerer en 60 års kinesisk okkupasjon av Tibet, hvor undertrykkelse av grunnleggende menneskerettigheter har vært en daglig erfaring for det tibetanske folk. Tibetanere har kjempet og kjemper fortsatt for sine menneskerettigheter og kulturelle verdighet, sitt språk, sin historie og religion. Tibetanerne kjemper for retten til en fortid, retten til en nåtid og retten til en framtid.

– Kinesiske myndigheter må forhandle med den tibetanske regjeringen i eksil med sikte på å sikre Tibet reell og genuin selvbestemmelse, sier Aili Keskitalo.

HH Dalai Lama besøkte Sápmi etter innvielsen av Sametinget for 30 år siden. Han bidro dermed til politisk anerkjennelse av Sametinget og det samiske folk.

– Det samiske folk har en lang tradisjon og en forpliktelse til å sette søkelys på situasjonen til andre folk og nasjoner som lider og lever under undertrykkelse, sier Keskitalo.

Sametingspresidenten oppfordrer Norge og andre stater til å fortsette dialogen om menneskerettigheter og Tibet. Hun oppfordrer det internasjonale samfunnet til å fortsette arbeidet med å få avsluttet den kinesiske okkupasjon og militariseringen av Tibet.

– Vi må aldri glemme situasjonen i Tibet, men fortsette å påpeke forholdene inntil tibetanerne har oppnådd rettferdighet, avslutter sametingspresidenten.

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!