FNs internasjonale urfolksdag har blitt feiret siden 1995. Neste år blir et spesielt år for urfolk, da Forente nasjoner (FN) har vedtatt at 2019 skal være internasjonale urfolksspråks år.

Jeg er utnevnt som representant for det arktiske området i språkgruppa som UNESCO leder. Det internasjonale språkåret skal hele året både synliggjøre og sette fokus på urfolks-språk. I forbindelse med dette, og oppfølging av hjertespråket jobber vi med språkreformen Språkløftet, som skal videreføres neste år.

Det er 370 millioner urfolk, som bor i over 90 land. Urfolks språk- og kulturrikdom er stor, fordi det snakkes 7000 språk, og representerer 5000 forskjellige kulturer. De samiske språkene er rikdom som oss og vi har ti samiske språk som høres i fire land. Sametingets hovedmål med hensyn til samisk språk er at samisk og norsk språk skal likestilles. Dette innebærer samme rettighet til å bruke de samiske språkene, samme utviklingsmuligheter og likeverdige tjenester.

Jeg vil spesielt nevne viktigheten av å lære barna språket og mulighet til å lære språket. Undervisning på samisk i samisk er veldig viktig, og verdien av dette må aldri undervurderes. Bevaring av våre barns språk er det samiske språkets fremtid. Derfor må de samiske barnehagene og skolene styrkes, og også bygges sterke samisk opplæringsmuligheter der de samiske språkene ikker har så stor feste.

Når det jobbes med dette, må vi også huske språkomgivelsene til barn og voksne. Vi krever fra myndighetene det samme, de må gis tilbud på samisk språklige tjenester både til barn og voksne. Skilting på samisk, samiske helsetjenester, samisktilbud på offentlige tjenester, litteratur på samisk, samiske medietilbud. Samtidig ønsker vi at private institusjoner og bedrifter blir med for å fremme de samiske språkene der det er mulighet. Vi har alle sammen samfunnsinteresser og samarbeid gir styrke. Disse eksemplene er bare små dråper i havet, det er så mye mer vi kunne ha gjort for språket vårt.

Formålet med verdens urfolksdag er å synliggjøre urfolks situasjon. Jeg synes at Sametingets deltakelse på internasjonale urfolks arenaer er med å styrke urfolks situasjon over hele verden. Vi har det godt i Sapmi selv om det også finnes forbedringspotensiale her og der, og fordi vi har det godt må vi ivre for å hjelpe våres søstre og brødre rundt omkring i verden. Dette arbeidet verdsetter jeg nå og jeg kommer alltid å støtte urfolk som er i utfordrende situasjoner.

Med store forventninger for kommende år ønsker jeg alle urfolk over alt i verden lykke til med urfolksdagen.

Sametingspresident Aili Keskitalo

Her kan du lese mer om FNs internasjonale urfolksspråks år:
UNESCO launches the website for the International Year of Indigenous Languages (IYIL2019)

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!